Öppna och stänga din butik

Som standardval är din butik stängd för dina kunder och de har inget tillträde till den. Som butikens administratör kan du förhandsgranska butiken via knappen Visa din butik , högst upp i menyn.

Hur du öppnar eller stänger din butik

1. Inne i administrationsområdet i huvudmenyn, väljer du Inställningar och sedan Allmänt.

2. Under Butik tillgänglig för allmänheten, välj önskad Butikstatus.

3. Spara ändringar.

Stäng bara din butik om det är absolut nödvändigt. En stängd butik är inte tillgänglig för dina kunder och kan ha en negativ inverkan på din sökmotorrankning.