Exportera data

Vidare information om import-, export- och hur man redigerar exporterad data hittar du i artikeln Import och export - översikt.

Du kan exportera olika typer av data från din butik:

  • Produkter: Detta är produkterna i din butik. Produkttyper och tillägnade kategoriprodukter är ej inkluderade i denna exportfil.

  • Kategorier: Detta är kategorierna i din butik. Tillägnade kategoriprodukter är ej inkluderade i denna exportfil.

  • Kunder: Detta är kunderna i din butik.

  • Kategori-/Produkttilldelning: Detta definierar produkter i dess tillägnade kategorier.

  • Produkttyper: Detta inkluderar attributer och dess angivna värden. För mer information om produkttyper, läs Produkttyper och -attribut.

Hur man exporterar data

1. Välj Inställningar i admin och därefter Import och export.

2. På denna sida kan du specifiera olika inställningar för att sedan starta exportprocessen. Notera alla gjorda inställningar för att sedan kunna använda dem på nytt när det är dags att redigera eller importera.

Alternativ

Beskrivning

Data export

Här väljer du vilken typ av data du vill exportera. T ex produkter.

Kodning

Välj Unicode om du använder specialtecken som inte finns i standarden (UTF-8). Annars kommer dessa specialtecken att visas som "?". Exempel: ™ . I de mesta fall är UTF-8 ett säkert val.

Avgränsare

Här väljer du avgränsande tecken som används i exportfilen. Datan i filen skiljs då åt med hjälp av detta tecken. I de flesta fall rekommenderar vi att använda semikolon som avgränsande tecken, eftersom komma-tecknet ofta används i själva produkt datan ( som t ex för produktbeskrivningar). Komma-tecknet kan i dessa fall skapa problem om man redigerar filen i externa program så som LibreOffice Calc.

3. Välj Exportera

4. Export processen påbörjas. I vissa fall kan detta ta en stund och detta beror helt på mängden data som behandlas. Spara exportfilen i din dator.

Nu kan du redigera den sparade exportfilen. För mer information om detta, läs Redigera exporterad data.

Under exportprocessen kopieras endast butikens data och raderas alltså inte. Butiken kommer att fortsätta vara fullt funktionell efter exportprocessen.

Att exportera vald data

Det är möjligt att endast exportera vissa valda produkter, kategorier eller kunder istället för att välja alla.

1. Inne i administrationsområdet väljer du vilka produkter, eller vilken sida som exporten gäller. T ex Produkter >> Visa produkter.

2. I vänstra kolumnen väljer du vilka element exporten gäller. Använd sökfunktionen för att enklare hitta de element du önskar exportera.

3. Välj Exportera.

4. På den här sidan kan du välja olika exporteringsinställningar och sedan start exporteringsprocessen. Notera vilka inställningar du väljer eftersom du måste använda samma både när du ska redigera filen och importera den.

Alternativ

Beskrivning

Kodning

Välj “Standard (UTF-8)” om du använder tecken som inte finns i standardteckenuppsättningen. (Exempel: ™). I de flesta fall är “Standard (UTF-8)” ett säkert val.

Avgränsare

Här kan du välja det tecken som ska användas som en avgränsare i exportfilen. Uppgifterna i filen separeras sedan av detta tecken. I de flesta fall rekommenderar vi att du använder semikolon som separator. Eftersom komma ofta används i olika texter (till exempel i produktbeskrivningar) kan användning av komma som separator orsaka problem när du redigerar filen med ett externt program, så som LibreOffice Calc.

5. Välj Exportera.

6. Exporteringprocessen startas. I vissa fall kan detta ta ett tag. Spara sedan exportfilen på din dator.

Du kan nu redigera exportfilen om du vill. För mer information, läs Redigera exporterad data.