Import av produktbilder

Alla importer sker på egen risk. Om du importerar en defekt fil, finns det en risk att datan i butiken förstörs.

Du hittar mer information om import, export och redigering av exporterad data på sidan Import och export - översikt.

Du kan importera produktbilder i din butik. Detta har följande fördelar:

  • Om du vill lägga till en större mängd produkter i din butik, behöver du inte ladda upp varje bild separat.

  • Om du vill lägga till produkter från en annan butik hos Vilkas, kan du enkelt importera bilderna.


Hur man importerar produktbilder

På den här sidan går vi igenom följande steg:

Steg 1: Samla alla dina produktbilder och skapa en zip-fil av dem.

Steg 2: Redigera en produktimportfil och lägg till namnen på bilderna.

Steg 3: Importera zip-filen och produktimportfilen.

Steg 4: Kontrollera att bilderna lagts till rätt.


Steg 1: Samla produktbilderna

Med en zip-fil så kan flera bilder packeteras till en fil. Detta görs på olika sätt i Windows och Mac.

För Windows

1. Samla alla dina bilder som du vill importera till en mapp i din dator.

2. Markera alla bilderna.

3. Högerklicka på en av bilderna och välj Skicka till och välj sedan Komprimerad mapp.

4. Om du vill kan du fylla i ett namn på zip-filen. Namnet har ingen betydelse för importen.

Zip-filen skapas i din dator. Du hittar den i samma mapp som dina bilder.


För Mac

1. I Mac finder väljer du de bilder du vill importera.

2. Högerklicka på dem och välj Komprimera X objekt. X är antalet bilder du har valt.

Zip-filen skapas i din dator. Du hittar den på samma ställe.

Steg 2: Lägg till filnamnen i produktimportfilen

För nästa steg behöver du en importfil med produkter. Du kan exportera den från din butik eller från en annan butik i samma system. Du hittar mer information om hur man gör på sidan Exportera data. För exporten måste du välja semikolon som Avgränsare under Fler alternativ. När du redigerar en importfil rekommenderar vi att du tittar på instruktionerna på sidan Redigera exporterad data.

1. Öppna CSV-filen som innehåller produkterna i ett program som t.ex. Libre Office Calc.

2. I kolumnen Bild för förstorad vy fyller du i filnamnet för bilden i zip-filen som ska användas som huvudbild för produkten, som t.ex. produkt-bild-1.jpg. I kolumnen Bilder för galleri/bildspel fyller du i filnamnen på bilder som ska användas som extra bilder för produkten, separerade med ett komma. Som exempel: produkt-bild-2.jpg, produkt-bild-3.jpg, produkt-bild-4.jpg,

3. Spara dina ändringar.

Steg 3: Importera zip-filen och produktimportfilen

1. I butikadministrationens huvudmeny väljer du Inställningar och sedan Import och export.

2. Välj fliken Importera.

3. Under Dataimport väljer du alternativet Produkter.

4. Klicka på knappen Välj fil... bredvid CSV-importfil. Välj produktimportfilen som du vill importera från din dator.

5. Klicka på knappen Välj fil... bredvid Bildarkiv (.ZIP fil format). Välj zip-filen med bilderna från din dator.

6. Under Fler alternativ väljer du inställningarna som du använde när du exporterade filen.

7. Klicka på Importera.

Högst upp på sidan kommer ett meddelande upp som bekräftar om importen gick bra. Om det uppstod några fel, kolla då instruktionerna på sidan Redigera exporterad data.

Steg 4: Kontrollera produktbilderna

Gå till din butik och kontrollera produktsidorna för de produkter du importerade bilderna för. Kontrollera att bilderna lagts till som de ska.