Testa din butik

Butikens funktioner bör testas, innan du öppnar den för allmänheten.

För att göra detta, besök din butik, kontrollera design och produkt presentationer. Beställ några produkter och gå igenom hela betalprocessen. Säkerställ att allt fungerar som det ska och du får önskade mail från butiken.

Fungerade butiken som du önskade? Avlägsna då alla testprodukter, -kunder och dina testbeställningar.

Nu kan du öppna din butik. Besök sidan Inställningar >> Allmänt, ändra Butiksstatus till Öppet och spara ändringar.

Nu kan du annonsera din butik och förbereda dig för de första beställningarna.