Vad betyder "responsiv"?

Nuförtiden, kommer dina kunder besöka din butik genom att använda olika typer av utrustning. Det kan vara olika storlekar på bildskärmar, tabletter och diverse varianter av smartphones och din butik kommer alltid att visas i en optimerad version lämpad för just den utrustning kunden använder. Detta kallas för "responsiv design".

En datoranvändare kommer att få se en traditionell version av din butik.

Här är ett exempel:

Om din kund använder t ex en smartphone, kan det se ut så här:

Denna typen av design innebär att kunden ser en version som är rätt för just dem och att det alltid är användarvänligt.

T ex kommer följande element automatiskt justeras:

  • Storleken på alla bilder
  • Visning av produktlista (Visas t ex i fyra raders bredd på en dator, men endast två via en smartphone).
  • Kapning av textrad

En text kan visas på endast en textrad på en dator, men kapas till fem rader på en smartphone.