Videoinstruktioner

Här kan du titta på några videor som går igenom hur man använder vårt butikssystem. Videorna är på engelska: