Använd teman / designmallar

Den underliggande designen i din butik baseras på designmallen eller "temat" du använder.

Varje tema erbjuder vissa designelement - så som typsnittet som används eller på vilket sätt innehållet visas. Temat definierar också vilka element som kan och inte kan redigeras.

Dessutom erbjuder varje tema ett antal stilar som du kan välja mellan. Stilarna skiljer sig i t.ex. vilken färgpalett som används.

Du kan byta till ett annat tema närsomhelst och därigenom ge din butik ett nytt utseende.

Du kan även anpassa ditt tema och t.ex. byta färgerna som används. För mer information, läs Anpassa ditt tema.

Hur man byter tema i butiken

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Teman.

2. Här kan du se alla tillgängliga teman och stilar. Temat/stilen som används i butiken just nu är markerad som aktiv. Välj Visa demobutik för att se ett exempel på temat/stilen. Välj sedan knappen Aktivera för temat/stilen du vill använda och bekräfta att du vill aktivera det.

Temat aktiveras och visas då för kunderna i butiken.

Kommer några element att försvinna om jag byter tema?

Om du endast byter stilen på temat (t.ex. från "Neutral Basic" till "Neutral Light"), så ändras inte innehåll och bilder alls.

Om du byter till ett nytt tema (t.ex. från "Neutral" till "Vision"), kan det hända att några element inte följer med.

Dessa element ändras aldrig medans du byter tema:

  • Produkter
  • Innehållssidor
  • Kategorier och kategorisidor
  • Juridiksidor
  • Menystrukturen i din butik

Dessa element kan ändras i samband med temabyte, beroende på vilket tema som används:

  • Hemsidans struktur, inklusive text och bilder på hemsidan
  • Innehållselement (som bilder och text) på kategorisidorna

Det går alltid att byta tillbaka till det tidigare temat och då få tillbaka elementen som ändrades under bytet av tema.