Bilder och bildstorlekar

Det finns olika slags bilder i din butik:

 • Bilder som du kan hantera med editorn
 • Bilder i bildspel
 • Produktbilder
 • Din logotyp

Vi rekommenderar att alltid använda bilder i formaten JPG eller PNG.

Här nedan hittar du detaljerad information om alla slags bilder.

Bilder som du kan hantera med editorn

För att hantera sådana bilder, välj Editor i butiksadministrationens huvudmeny. Där finns innehållselement som du kan använda för att lägga till bilder. Mer information om hur man lägger till bilder finns på sidan Redigera innehållet på en sida.

Dessa innehållselement innehåller bilder:

Innehållselement

Beskrivning

Bild, en kolumn

En bild visas i en enkel kolumn.

Bild, två kolumner

Två bilder visas brevid varandra. Observera att båda bilderna bör ha samma höjd.

Bild, tre kolumner

Tre bilder visas brevid varandra. Observera att alla bilderna bör ha samma höjd.

Bild och text, två kolumner

En bild visas till vänster med en text till höger om den.

Text och bild, två kolumner

En text visas till vänster men en bild till höger om den.

Bild och text, tre kolumner

Tre bilder visas brevid varandra och under varje bild finns en text. Observera att alla bilderna bör ha samma höjd.

När du lagt till bilden rekommenderar vi att du kontrollerar att resultatet ser ut som det ska.

På enheter så som mobiltelefoner så arrangeras text, bilder och videos på andra sätt än de gör på en dator. Till exempel så visar innehållselementet Bild, tre kolumner de tre bilderna under varandra på en mobiltelefon, istället för brevid varandra som de gör på en dator. Mer information om responsiv design finns på sidan Vad betyder "responsiv"?


Bilder i bildspel

Med ett bildspel kan du visa flera stora bilder som roterar. Dessa bilder lägger man till i editorn: I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Editor. Där finns innehållselementet Bildspel, mer information finns på sidan Redigera innehållet på en sida.

Det här är de rekommenderade storlekarna på bilderna i ett bildspel beroende på vilket tema du använder:

 • Neutral: 1400 x 686 pixlar
 • Vision: 2000 x 500 pixlar
 • Essence: 1400 x 412 pixlar
 • Limelight: 2000 x 500 pixlar
 • Editorial: 2000 x 500 pixlar
 • Uptown: 1400 x 686 pixlar
 • Structure: 1400 x 412 pixlar

Om du använder temat Vision, Limelight eller Editorial observera då: Beroende på vilken enhet besökaren använder kan bilderna beskäras och inte visas i sin helhet. Det är därför viktigt att detaljerna i bilderna placeras i mitten av bilden.

Produktbilder

Du kan ändra produktbilderna direkt för produkterna i butiksadministrationen: I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Produkter och sedan Visa produkter. I listan väljer du produktnumret för produkten du vill redigera. Där kan du ändra bilderna direkt under Bilder. För mer information om hur man hanterar produkter, läs Hantera produkter.

För bästa resultat rekommenderar vi att produktbilderna är minst 1100 x 1100 pixlar stora och har samma format (t.ex. fyrkantiga, vertikala eller horisontella). Bakgrunden i bilderna bör tas bort så att de har en klar vit bakgrund.

Din logotyp

Du kan ladda upp en logotyp som då visas på alla sidor i din butik.

För att ladda upp din logotyp väljer du först Inställningar och sedan Allmänt i butiksadministrationens huvudmeny. På den sidan kan du lägga till logotypen under Butiksinformation. Spara dina ändringar.

Logotypen bör vara åtminstone 200 x 200 pixlar stor.

Storleken på logotypen som visas i butiken beror på vilket designtema man använder.

Sökord för den här sidan

ändra bildstorlek, storlek, redigera bilder, passa i ramen, slider, bildslider