Juridiksidor

Enligt lag måste man ha viss information tydligt synlig i sin webbutik. Den här informationen kan du visa på de färdigt tillgängliga juridiksidorna i din butik. Där kan du informera dina kunder om saker som datasäkerhet eller rätten att ångra en beställning. Länkar till juridiksidorna visas automatiskt i sidfoten av din butik.

Det här är juridiksidorna i din butik

  • Rättsligt meddelande
  • Integritetspolicy
  • Avsändning och leverans
  • Allmänna villkor
  • Ångerrätt

Du hittar mer information om de här sidorna och vilken information som behövs på sidan Tips för juridiksidorna.


Hur man redigerar juridiksidorna

1. Öppna redigeraren genom att välja Innehåll i butiksadministrationens huvudmeny.

2. I menyn till vänster ser du nu under Sidor alla sidor som finns i din butik. Under Juridiksidor väljer du den sida du vill redigera, t.ex. Allmänna villkor eller Integritetspolicy.

3. Till höger kan du nu se sidan i din butik. Redigera innehållet. För att formatera en specifik text, markerar du den först. Du kan då göra ändringar för texten i menyn med formateringsalternativ, som är liknande de i andra textprogram som t.ex. Microsoft Word. Där finns dessa alternativ:

Option

Description

Välj om du vill att den markerade texten ska vara vanlig text ("Paragraf") eller en rubrik.

Texten visas i fet stil.

Texten visas i kursiv stil.

Texten är understruken. Vi rekommenderar att endast använda det här alternativet för länkar.

Texten formateras som ett citat.

En länk läggs till i texten. När du valt länksymbolen, lägger du sedan till en webbadress dit du vill att länken ska leda.

Om den markerade texten redan har en länk, så raderas den.

Texten visas i en numrerad lista. Varje rad blir ett separat objekt i listan.

Texten visas i en lista med punkter. Varje rad blir ett separat objekt i listan.

Texten är vänsterställd, centrerad eller högerställd.

Du kan inte lägga till nya element (texter, bilder, videor) på juridiksidorna, utan endast redigera det befintliga textelementet.