Produkter på startsidan av din butik

Du kan själv välja vilka av dina produkter som ska visas på startsidan av din butik.


Hur man väljer produkter till startsidan

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Produkter och sedan Hantera kategorier.

2. Välj fliken Produkter.

3. Den här sidan visar produkterna som ligger på din startsida. Välj + Tilldela produkter för att lägga till andra produkter på startsidan. Om du vill ta bort någon av produkterna från startsidan, väljer du produkten i listan genom att markera den till vänster och sedan Ta bort tilldelning. Du kan även ändra ordningen i vilken produkterna visas: I kolumnen Sorteringsordning klickar du på sorteringssymbolen för en produkt och drar den dit du vill att den ska vara medan du håller ner musknappen:

4. Spara dina ändringar.