Redigera namnet/titeln på en sida

Vad är syftet med en sidtitel?

Varje sida i butiken har en titel. Titeln används för flera olika ändamål.

Som exempel:

När sidan visas i menyn i butiken så används titeln som länktext:

Titeln visas även som en länk i sökresultat hos t.ex. Google och andra sökmotorer.

Den visas också på webbläsarens flik:

Titeln bör vara beskrivande och lätt att förstå för dina kunder.


Ändra titeln på en sida

1. I butiksadministrationens huvudmeny väljer du Editor.

2. Du ser nu en lista till vänster under Sidor med alla sidor i din butik. Välj kugghjulssymbolen brevid sidan du vill redigera. Under Sidnamn kan du ändra titeln på sidan och sedan spara dina ändringar.

Titlarna på juridiksidorna går inte att ändra.