Kundgrupper

Du kan gruppera dina kunder i administrationsområdet för din butik för att få en bättre överblick. Du kan också använda kundgrupper för att definiera kundspecifika priser för produkter.


Skapa en ny kundgrupp

  1. Välj Kunder från huvudmenyn i butiksadministrationen och sedan Kundgrupper.

  2. I listan ser du alla nuvarande kundgrupper och kan hantera dem.

  3. För att skapa en ny kundgrupp, välj + Lägg till, ange ett namn för gruppen och klicka sedan på Lägg till igen.


Lägga till en kund i en kundgrupp

  1. Välj Kunder från huvudmenyn i butiksadministrationen och sedan Kunder.

  2. Alla kunder visas i listan. Välj kundnumret för den kund du vill redigera.

    • För att lägga till flera kunder samtidigt till en kundgrupp så markerar du först de kunder du vill lägga till i listan och klickar sedan på Kundgrupp i menyn ovanför listan.

  3. Välj den grupp som kunden/kunderna ska läggas till i, under Kundgrupp.

  4. Spara dina ändringar.

Dina kunder kan inte se vilken kundgrupp de tillhör.