Skatteinställningar

För att se inställningarna för skatt, välj Inställningar och sedan Skatter i butiksadministrationens huvudmeny.

Skattetabell

Skattetabellen visar en tabell med de mest använda skatteklasserna i huvudområdet. Standardområdet med standardskatten visas med en * i tabellen. Genom att klicka på Redigera kan du själv ändra procenten för områdena/klasserna. Observera dock varningsmeddelandet som visas högst upp på sidan:

Skatteområden

Här kan du se de olika skatteområdena som finns i butiken. Välj Tilldelning av länder för att se vilka länder som finns i vilket område. Skatteområdena kan inte ändras.

När en beställning genomförs, bestämmer butikssystemet automatiskt vilket skatteområde som ska användas baserat på kundens leveransadress.

Skatteklasser

Här kan du se de olika skatteklasserna. Dessa kan inte ändras.

Skattemodell

Här kan du ändra inställningar för skattemodellen:

  • Ska priserna räknas och visas i butiken med nettopriser (exklusive moms) eller bruttopriser (inklusive moms)?
  • Ska priserna som läggs till i administrationen vara netto- eller bruttopriser?