Produktnummer

Varje produkt i din butik har sitt eget produktnummer.

Om du lägger till en produkt enligt instruktionerna på sidan Hantera produkter, så skapas ett produktnummer automatiskt. Du kan dock ändra produktnumret under sektionen Lager i inställningarna för produkten. Produktnumret kan innehålla siffror, bokstäver och specialtecken.

Det går inte att ha flera olika produkter med samma produktnummer.